Kjanto's You're My Best Friend

Født 12/2-20

2,5 år på bildet

Utstillingsresultater:
2 x Cert (1 storcert)
resCert
6 x CK
2BHK

Utstillingsresultat fra valpeshow:
3. BIS
BIR valp på NSSKs hovedutstilling
3 x BIR
5 x HP